1400-08-01

بازدید وبازرسی وکارشناسی مسوولین اداره کار،تعاون ورفاه اجتماعی از کارخانه زرین ذرت شاهرود جهت ثبت سختی کار

1400-08-01

گزارش عملکرد هشت ماهه سال مالی 1400 شرکت زرین ذرت شاهرود

به گزارش روابط عمومی شرکت زرین ذرت شاهرود بنا به گزار ش عملکرد هشت ماهه سال مالی 1400 ، این شرکت افزایش سود خالص 2011 درصدی […]
1400-04-27

افزایش 1439 درصدی سودناخالص شرکت زرین ذرت شاهرود

به گفته جایروندی مدیرعامل شرکت زرین ذرت شاهرود ، سود ناخالص شش ماهه اول سال مالی 1400 این شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1439 […]
1400-03-04

خروج شرکت زرین ذرت شاهرود از لیست صنایع آلاینده محیط زیست

در جلسه ای به ریاست جلالی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود و با حضور جایروندی مدیرعامل شرکت زرین ذرت شاهرود ، عبدوس مدیرکل محیط […]