1399-05-14

اولین جلسه آنلاین آموزش مباحث مالیاتی در شرکت توسعه صنایع بهشهر برگزار شد

با حضور همکاران حوزه مالی و حسابداری شرکت های تابعه اولین جلسه آموزش مباحث مالیاتی، با حضور همکاران حوزه مالی و حسابداری شرکت های تابعه هلدینگ […]
1399-05-14

برگزاری دوره آموزش آنلاین با موضوع مالیات، به همت معاونت مالی اقتصادی و منابع انسانی شرکت توسعه صنایع بهشهر / ۱۳ مرداد

1399-04-22

مجید محسنی مجد مدیر عامل گروه توسعه صنایع بهشهر: ذره ای از منافع مادی و معنوی سهامداران چشم پوشی نخواهم کرد

با برگزاری مجمع عادی سالیانه با تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۸ و انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اعضای حقوقی هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر […]
1399-04-17

گروه توسعه صنایع بهشهر و سال جهش تولید

تحقق ” جهش تولید ” در گرو رفع موانع تولید است و گروه توسعه صنایع بهشهر با اراده هایی جهادی و توکل بر خدا، کار تیمی، […]