1399-07-12

هفته نامه وبشهر‌ شماره هشتم منتشر شد

برای دانلود روی هفته نامه شماره هشتم کلیک نمائید.
1399-07-07

نقش شرکت‌های گروه توسعه صنایع بهشهر در دفاع از کشور و به راه انداختن چرخ‌های اقتصادی ستودنی است

شرکت های قدیمی و با سابقه گروه توسعه صنایع بهشهر که همواره محل پرورش نیروی کارآمد و انقلابی بوده اند، هم در عرصه دفاع از کشور […]
1399-07-05

هفته نامه وبشهر‌ شماره هفتم منتشر شد

برای دانلود روی هفته نامه شماره هفتم کلیک نمائید.
1399-06-29

هفته نامه وبشهر‌ شماره ششم منتشر شد

برای دانلود روی  هفته نامه شماره ششم کلیک نمائید.