1399-06-24

آغاز فعالیتهای پژوهشی جهش تولید در گروه توسعه صنایع بهشهر بر اساس منویات رهبری

  محسنی مجد، مدیر عامل گروه توسعه صنایع بهشهر: برابر منویات مقام عظم رهبری، بررسی و پژوهش در خصوص جهش تولید و چگونگی ایجاد ساز و […]
1399-06-24

هفته نامه وبشهر‌ شماره پنج منتشر شد.

برای دانلود روی هفته نامه شماره پنچ کلیک نمائید.
1399-06-15

هفته نامه وبهشهر شماره چهار منتشر شد

برای دانلود روی هفته نامه شماره 4 کلیک نمائید.
1399-06-10

هفته نامه وبشهر شماره سه منتشر شد

جهت دریافت نسخه pdf ، هفته نامه وبشهر – شماره سه اینجا کلیک نمائید.