1399-10-23

افزایش تولید شرکت زرین ذرت شاهرود در سال جهش تولید

به بهانه افزایش ده تنی روزانه آسیاب ذرت در شرکت زرین ذرت شاهرود ، فرصت را غنیمت شمرده و پای صحبتهای مدیر عامل شرکت آقای جایروندی […]
1399-10-20

هفته نامه وبشهر شماره بیست و دوم منتشر شد

برای دریافت روی هفته نامه شماره بیست و دوم کلیک نمایید
1399-10-18

بازدید دکتر جعفر آقائی از کارخانه زرین ذرت شاهرود

روز پنج شنبه مورخ 18 دیماه ، محمدرضا جعفر آقائی در کارخانه زرین ذرت شاهرود حاضر شده و از خط تولید کارخانه بازدید نمود و توضیحات […]
1399-10-17

تحقق حداکثری بودجه سال مالی گذشته شرکت زرین ذرت شاهرود

در پایان سال مالی 99، با حاضر شدن گزارشهای اولیه مالی بر آن شدیم با محمد مهدی عزیزی مدیر مالی شرکت زرین ذرت شاهرود گفتگوی کوتاهی […]