1399-10-06

هفته نامه وبشهر‌ شماره بیستم منتشر شد

برای دانلود روی هفته نامه شماره بیستم کلیک نمائید.
1399-09-29

هفته نامه وبشهر‌ شماره نوزدهم منتشر شد

برای دانلود روی هفته نامه شماره نوزدهم کلیک نمائید.
1399-09-23

هفته نامه وبشهر‌ شماره هجدهم منتشر شد

برای دانلود روی هفته نامه شماره هجدهم کلیک نمائید.
1399-09-16

بازدید مدیر عامل از کارخانه، شنبه 15آذر 1399

صادق جایروندی مدیر عامل شرکت زرین ذرت شاهرود طی بازدید از کارخانه ، جلسه ای با مدیران و سرپرستان کارخانه داشته و بر مشارکت حداکثری همه […]