1399-05-04

نقش فناورى اطلاعات در سازمانها و شركتها در دوران پساكرونا

جهت دریافت مقاله، روی دانلود فایل مقاله کلیک نمائید.
1399-02-27

27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی

  به بهانه 27 اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی ، چند سطری را تقدیم نگاه همکاران و بازدید کنندگان سایت مینماییم.نخستین شرط برای داشتن […]
1398-09-25

نشاسته ذرت

ماحصل تلاش واحد های تولید و کنترل کیفی شرکت زرین ذرت تولید نشاسته ای است که