1399-07-30

بازدید دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی از کارخانه زرین ذرت شاهرود

پیرو هماهنگی قبلی و بر اساس درخواست ریاست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود مبنی بر بازدید دانشجویان این دانشکده از کارخانه زرین ذرت شاهرود به […]
1399-07-27

هفته نامه وبشهر‌ شماره دهم منتشر شد

برای دانلود روی هفته نامه شماره دهم کلیک نمائید.
1399-07-19

هفته نامه وبشهر‌ شماره نهم منتشر شد

برای دانلود روی هفته نامه شماره نهم کلیک نمائید.
1399-07-12

هفته نامه وبشهر‌ شماره هشتم منتشر شد

برای دانلود روی هفته نامه شماره هشتم کلیک نمائید.