1399-05-28

راه اندازی سیستم تکمیلی تصفیه پساب شرکت زرین ذرت شاهرود

در راستای تحقق سیاستهای شرکت زرین ذرت شاهرود مبنی بر استقلال کامل سیستم تصفیه پساب شرکت و بمنظور کفایت عمل تصفیه پساب های دریافتی در جهت […]
1399-05-21

درخشش “وبشهر” در عرصه ارتباطات و اطلاع رسانی

واحد ارتباطات و اطلاع رسانی گروه توسعه صنایع بهشهر در جشنواره روابط عمومی و تبلیغات که با حضور جمعی از مسئولان دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد […]
1399-05-14

اولین جلسه آنلاین آموزش مباحث مالیاتی در شرکت توسعه صنایع بهشهر برگزار شد

با حضور همکاران حوزه مالی و حسابداری شرکت های تابعه اولین جلسه آموزش مباحث مالیاتی، با حضور همکاران حوزه مالی و حسابداری شرکت های تابعه هلدینگ […]
1399-05-14

برگزاری دوره آموزش آنلاین با موضوع مالیات، به همت معاونت مالی اقتصادی و منابع انسانی شرکت توسعه صنایع بهشهر / ۱۳ مرداد