1402-03-20

جناب آقای دکتر مرادی ریاست هیات مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر از کارخانه زرین ذرت

جناب آقای دکتر مرادی ریاست هیات مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر از کارخانه زرین ذرت شاهرود بازدید کردند . طی این بازدید که در تاریخ 1402/02/27 […]
1402-03-20

بررسی مشکلات تخلیه مواد اولیه و حمل بار در شرکت زرین ذرت شاهرود

محمد مهدی اختری سرپرست شرکت زرین ذرت در دیداری با مسئولین اتحادیه کامیون داران شاهرود به بررسی مشکلات تخلیه مواد اولیه و حمل محصولات پرداختند . […]
1402-02-09

همزمان با روز جهانی کار و کارگر مراسم قدردانی از کارگران زحمتکش زرین ذرت در محل کارخانه این شرکت برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی این شرکت همزمان با روز جهانی کار و کارگر محمد مهدی اختری مدیرعامل این شرکت با حضور در محل کارخانه از زحمات […]
1402-01-19

جلسه سرپرست شرکت زرین ذرت با سرپرستان تولید در خصوص بررسی روند تولید

به گزارش روابط عمومی شرکت زرین ذرت مهندس محمد مهدی اختری سرپرست شرکت جهت بررسی روند تولید و برنامه ریزی خط تولید ضمن بازدید از خطوط […]