1399-10-20

هفته نامه وبشهر شماره بیست و دوم منتشر شد

برای دریافت روی هفته نامه شماره بیست و دوم کلیک نمایید
1399-10-18

بازدید دکتر جعفر آقائی از کارخانه زرین ذرت شاهرود

روز پنج شنبه مورخ 18 دیماه ، محمدرضا جعفر آقائی در کارخانه زرین ذرت شاهرود حاضر شده و از خط تولید کارخانه بازدید نمود و توضیحات […]
1399-10-17

تحقق حداکثری بودجه سال مالی گذشته شرکت زرین ذرت شاهرود

در پایان سال مالی 99، با حاضر شدن گزارشهای اولیه مالی بر آن شدیم با محمد مهدی عزیزی مدیر مالی شرکت زرین ذرت شاهرود گفتگوی کوتاهی […]
1399-10-16

گروه صنایع بهشهر ، تجلی پنجاه سال کار و تلاش صادقانه است

شرکت توسعه صنایع بهشهر امسال با کوله باری از تجربیات ارزشمند و گرانبها در حالی وارد پنجاهمین سالگرد تاسیس شد که قدمت فعالیت های این شرکت […]