رئیس هیات مدیره خانم لیلا اقبالیان


عضو هیات مدیره و سرپرست شرکت   مهندس محمد مهدی اختری