بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود از کارخانه زرین ذرت