برگزاری مراسم گرامیداشت هفته و روز جهانی کارگر در کارخانه زرین ذرت شاهرود