درباره ما


شرکت زرین ذرت شاهرود، یکی از شرکتهای زیرمجموعه گروه توسعه صنایع بهشهر، در سال 1388 در شهرستان شاهرود با هدف تولید نشاسته و گلوکز و مشتقات آن از ذرت آغاز بکار نموده است. دید سرمایه گذاران این مجموعه تولید محصولات با بهترین کیفیت در سطح ایران و تامین بخش عمده نیاز بازار می باشد که از ابتدای فعالیت تا به امروز به طور کامل محقق شده است.


مدیریت و کارکنان متعهد و مجرب شرکت زرین ذرت شاهرود همواره در مسیر ارتقاء کیفیت محصولات گام بر می دارند که نتایج این اقدامات در ویژگی های کیفی محصولات کاملا مشهود است.


تندیس ها و تقدیرنامه های

شرکت زرین ذرت

اهداف شرکت زرین ذرت

 
  • ارائه محصولات ذرت
  • تولید محصولات سالم
  • افزایش میزان رضایت شهروندان