پیام مدیرعامل شرکت زرین ذرت شاهرود بمناسبت هفته و روز جهانی کارگر