1398-10-04
دکتر سعید خدامرادی

خدامرادی جایگزین الحسینی در توسعه صنایع بهشهر شد

بنابر تصمیم هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر، دکتر سعید خدامرادی جایگزین صادق الحسینی شد.
1398-10-04

گردهمایی مدیران منابع انسانی شرکتهای زیرمجموعه توسعه صنایع بهشهر

سومین گردهمایی مدیران منابع انسانی شرکتهای زیرمجموعه توسعه صنایع بهشهر در روز چهارشنبه مورخ 1398/9/27 به میزبانی شرکت مارگارین برگزار شد.
1398-10-04

نشست هم اندیشی روابط عمومی های گروه توسعه صنایع بهشهر

نخستین نشست هم اندیشی مدیران روابط عمومی شرکتهای گروه توسعه صنعتی بهشهر در روز یکشنبه مورخ 1398/9/24 در محل سالن جلسات توسعه صنایع بهشهر برگزار گردید.