1402-08-21

بازدید اعضای محترم هیئت مدیره توسعه صنایع بهشهر

پیرو بازدید اعضای محترم هیئت مدیره توسعه صنایع بهشهر در تاریخ 1402/08/09 از خط تولید و محوطه کارخانه با همراهی مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس […]
1402-03-31

زرین ذرت در مسیر توسعه محصولات

هفت محصول جدید در سبد محصولات زرین ذرت در سال 1402 قرار می گیرد . به گفته مهندس اختری سرپرست شرکت زرین ذرت با توجه به […]
1402-03-20

جناب آقای دکتر مرادی ریاست هیات مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر از کارخانه زرین ذرت

جناب آقای دکتر مرادی ریاست هیات مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر از کارخانه زرین ذرت شاهرود بازدید کردند . طی این بازدید که در تاریخ 1402/02/27 […]
1402-03-20

بررسی مشکلات تخلیه مواد اولیه و حمل بار در شرکت زرین ذرت شاهرود

محمد مهدی اختری سرپرست شرکت زرین ذرت در دیداری با مسئولین اتحادیه کامیون داران شاهرود به بررسی مشکلات تخلیه مواد اولیه و حمل محصولات پرداختند . […]